پست الکترونیکی

info@drkimiaghasemi.ir

صفحه اینستاگرام

dr.kimiaghasemi@

نشانی مطب اهواز

اهواز، کوروش، نبش خیابان اقبال، ساختمان ملت، طبقه ۲

تماس با ما

٣٤٤٦٢٧٦١ (۰۶۱)
️٠٩٣٧٣٧٠٢١١٥

نشانی مطب تهران

تهران، فرمانیه

تماس با ما

۰۹۱۲۰۹۹۴۱۶۰

فرم تماس